Sindikati prosvete sumnjaju u podatke o tehnološkim viškovima

Direktori kriju brojke

Beograd – Podaci o broju tehnoloških viškova koje je u sredu izneo ministar prosvete i nauke Žarko Obradović ne odgovaraju stvarnoj situaciji na terenu. Najveći problem predstavlja nezakonito ponašanje pojedinih direktora škola, koji neprijavljivanjem tačnog broj tehnoloških viškova, čuvaju mesta za zapošljavanje novih ljudi, tvrde predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije.

Podsetimo, prema podacima Ministarstva prosvete i nauke, samo 158 nastavnika je ostalo bez časova, dok 2.682 nemaju pun fond časova. Škole su iskazale potrebu za angažovanje 2.630 nastavnika sa delimičnom normom i za zapošljavanje 1.151 nastavnika sa punim fondom časova.

Dragan Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Danas da se podaci Ministarstva i Unije o broju tehnoloških viškova „neznatno“ razlikuju. On demantuje ocene da su podaci koje je pre desetak dana iznela Unija izazvali zbrku i zebnju među prosvetnim radnicima.

– Cilj sindikata je bio da na početku nove školske godine upozori ministra na praksu direktora škola da kriju slobodne časove, da ne prijavljuju viškove, da ne preuzimaju viškove iz drugih škola, već zapošljavaju nove ljude. To smo potkrepili sa nekoliko desetina konkretnih primera. Smatramo da smo dobrim delom uspeli, jer je ipak došlo do visokog procenta preuzimanja viškova. Brojke koje je izneo ministar prosvete su rezultat obavljenog preuzimanja i verovatno su istinite – kaže Matijević.

I Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, ukazuje na zloupotrebe pojedinih direktora škola, koji time što nisu dostavili tačne podatke o viškovima zapravo uvode nove ljude u obrazovni sistem. Brajković ističe da su svi podaci o nezakonitom ponašanju direktora do kojih je došao njegov sindikat prosleđeni Ministarstvu prosvete, ali da nijedan direktor zbog toga nije smenjen. Sve to, tvrdi Brajković, ukazuje na spregu direktora škola i Ministarstva. Da se, kako kaže, radilo pošteno, ne bi bilo tehnoloških viškova.

Dragan Matijević navodi i da „zabrinjava uporno ćutanje ministra o tome koliko je za vreme njegovog mandata zaposleno novih radnika“ i dodaje da je, prema podacima iz Ministarstva prosvete, reč o više od 2.000 prosvetara.

DANAS