Синдикат радника у просвети Србије

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Н/р МИНИСТРУ ТОМИСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Н/Р МИНИСТРУ ЛАЗАРУ КРСТИЋУ

Поштовани,

овим путем Вас подсећамо да смо се на заједничком састанку представника министарстава и репрезентативних синдиката одржаном 19.11.2013. године договорили да у року од 7 дана потпишемо Протокол у коме се Mинистарствo просвете, науке и технолошког развоја и Министарство финансија, са једне стране и репрезентативни синдикати са друге стране, обавезују да ће до 01.07.2014.г. усагласити предлог платних разреда којим би се регулисао положај запослених у јавним службама.

Чланство синдиката и запослени у образовању су обавештени о договору и на нашим састанцима су подржали такав договор министарстава и репрезентативних синдиката.

Имајући у виду да су сви рокови прошли и да ово не изискује никакав финансијско оптерећење буџета сматрамо да је крајње неозбиљно ваше поступање да се не потпише на време договорени Протокол.

Овим Вашим поступком доводите у питање почетак другог полугодишта.

Молимо вас да нас обавестите о термину потписивања Протокола.

У Београду, 20.12.2013. године                         За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                           Томислав Живановић, председник

                                                                          Синдикат радника у просвети Србије

                                                                            Слободан Брајковић, председник