Scanned at 5.10.2015 16-39

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министру Срђану Вербићу
Координатору рада школских управа Мирјани Радека

Поштовани/а,

Обавештавамо Вас да се упркос Вашој доброј намери да се транспарентно и на законом предвиђен начин изврши преузимање запослених са листа школских управа јављају озбиљни проблеми.
На другом састанку Школске управе Београд (одржаног у септембру) информисани смо да постоји 156 директора школа са територије града Београда који су одбили да доставе информацију који им је по реду мандат руковођења школом, као и да пријаве своја радна места као слободна.
Дана 05.10.2015. године одржан је трећи састанак Радне групе за праћење ангажовања запослених са школске управе Београд на коме смо обавештени да се према поменутим директорима ништа није предузело јер се очекује Ваше изјашњење.
Непријављивање слободних радних места подразумева и спречавање запослених са листа школских управа да се збрину на начин дефинисан ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика који смо са Вама потписали.
Уколико се Закон о основама система образовања и васпитања и ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика не буде односио на све директоре и запослене, не само да је обесмишљен основни принцип система образовања и васпитања као што је посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, поштења и одговорности већ је учињен директан подстрек неуважавања равноправности и јачање политичке и сваке друге моћи.
Наведени проблеми су присутни и у осталим школским управама због чега је неопходна Ваша брза интервенција.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Вас подржава безрезервно у намери да се спроведе законитост и реформа образовања и у складу са тим очекујемо Ваше изјашњење како би смо могли да заједно јавности предочимо ситуацију у установама образовања и васпитања.

У Београду, 05.10.2015.г.

за ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Ружица Тодић Брдарић

Преузми оригинал