studentsi

(slika iz arhiva)

– Posle prvog upisnog roka na fakultetima Beogradskog univerziteta ostala su slobodna 864 mesta, od čega 283 za budžetske i 581 za samofinansirajuće studente.Prema podacima Rektorata BU, Mašinski fakultet će moći da upiše još 63 redovna i šest samofinansirajućih studenata, Rudarsko-geološki 50 plus 35, TMF 39 plus 25, Poljoprivredni četiri plus 172, Šumarski 37 plus 67, Matematički četiri plus 26, a Fizički 61 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata. Na Učiteljskom fakultetu slobodno je još 25 mesta na budžetu. Pravoslavni bogoslovski će moći da upiše još 123 samofinansirajuća brucoša, Stomatološki još pet, Fizičku hemiju 19, a na Biološkom je nepopunjeno samo jedno mesto, takođe na samofinansiranju.

 

 

Na Univerzitetu u Novom Sadu ostalo je slobodno 1.255 budžetskih mesta i 2.042 za samofinansirajuće studente. Poljoprivredni fakultet će moći da upiše još 119 samofinansirajućih brucoša, Filozofski 40 budžetskih i 121 samofinansirajućeg studenta, Tehnološki 24 samofinansirajuća, Pravni još 235 takođe samofinansirajuća studenta. Na Fakultetu tehničkih nauka nepopunjeno je 34 mesta na budžetu i 97 na samofinansiranju, na Akademiji umetnosti 31 plus devet, Građevinskom 51 plus 24, Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ 63 plus 177 i Pedagoškom četiri plus 111. Učiteljski fakultet će moći da upiše još sedam studenata koji će plaćati školovanje, a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja još 39 samofinansirajućih brucoša.

 

Drugi rok od 1. septembra

 

Kandidati koji u prvom upisnom roku nisu uspeli da dođu do indeksa imaće novu šansu u septembru. Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita će biti od 1. do 3. septembra, a prijemni će biti održani od 5. do 7. septembra, prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove.

Danas