Društvo matematičara Srbije zatražilo je izmenu pravilnika o ocenjivanju učenika. Za prelaznu ocenu pored devet jedinica dovoljna i jednu dvojka

Društvo matematičara Srbije, u pismu ministru prosvete, zatražilo je izmenu pravilnika o ocenjivanju učenika i o sticanju zvanja nastavnika, jer su, kako je navedeno, loši i neprimenljivi u praksi.

Matematičari su nezadovoljni što Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 2011. godine predviđa da se učeniku zaključi prelazna ocena i u situaciji kada, na primer, od deset ocena ima devet jedinica i jednu dvojku.

“To pokazuje elementarno neznanje osnovnih matematičkih operacija”, rekao je Tanjugu predsednik Društva matematičara prof. dr Aleksandar Lipkovski i naveo da je pismo poslato krajem prošle nedelje, ali da odgovora još nema.

Takođe, Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, usvojen prošle godine je loš, rekao je Lipkovski i naveo da je prema njegovim nezvaničnim saznanjima u pripremi nova verzija tog propisa, jer su, kako kaže, i u Ministarstvu prosvete svesni njegovih nedostataka.

U pismu se izražava nezadovoljstvo i Opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja (priredio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i usvojio Nacionalni prosvetni savet).

Nedavno se pojavio i predlog Opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, a kako se navodi u pismu, oba ova dokumenta su rađena pod velikim uticajem “male grupe psihologa sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji nemaju nikakvo nastavno iskustvo u osnovnoj i srednjoj školi, kao i nekih nepoznatih stranih konsultanata, pri čemu uopšte nisu konsultovana domaća stručna društva”.

Sam princip na kome su standardi izrađeni nije prihvatljiv, a posebno stav da se standardi koriste prilikom izrade budućih nastavnih planova i programa i način na koji se standardi operativno koriste u školama, kaže se u dopisu ministru Žarku Obradoviću.

Standardi, osim toga, obiluju stručnim greškama i nedorečenostima, rok koji je dat za javnu raspravu je neprimereno kratak, a sama rasprava dozvoljava samo konkretne primedbe na pojedine standarde, a ne i na koncepciju u celini.

Društvo matematičara izražava nezadovoljstvo što se, kako se navodi, u Nacionalnom prosvetnom savetu po kratkom postupku i bez konsultacija sa stručnom bazom usvajaju izmene nastavnih planova i programa oglednih profila u srednjim stručnim školama.

“Ovim izmenama se srednje stručne škole, koje su decenijama ponos Srbije i srpske prosvete, pretvaraju u nekadašnje škole učenika u privredi, a jedan od problema je i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji propisuje odnos opštih i stručnih predmeta.

Sve ove zamerke su “iskristalisane” na Republičkom seminaru za nastavnike matematike i računarstva, 12. januara, na kojem je učestvovalo oko 500 nastavnika iz cele Srbije, rekao je prof. Lipkovski, inače nekadašnji pomoćnik ministra prosvete.

Večernje novosti