Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Nakon 34 godine postojanja Medicinski fakultet u Kragujevcu okrenuo je novu stranicu svoje istorije. Od 30. marta 2012. ova ustanova nosi ime Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Do promene je došlo zbog značajnog proširenja delatnosti fakulteta kroz sprovođenje više programa iz oblasti medicinskih nauka, što dovodi do novog, sveobuhvatnijeg imena cele ustanove. Ovo je prilika i za podsećanje na istorijat fakulteta, njegov razvoj i promene kroz koje je tokom vremena prolazio.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu počeo je sa radom 9. decembra 1977. kao odeljenje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa sedištem u Kragujevcu.

Nakon devet godina, 29. maja 1986, fakultet dobija samostalnost i nastavlja rad kao Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 1991. godine upisana je prva generacija studenata postdiplomskih studija, a 2003/2004. godine prva generacija studenata Visoke medicinske škole (sadašnje Osnovne strukovne studije).

Školske 2005/2006. godine upisana je prva generacija studenata odseka Farmacije (sadašnje integrisane akademske studije – magistar farmacije), kao i prva generacija studenata doktorskih akademskih studija, koje su uspostavljene kao prve u zemlji iz oblasti medicine.

Školske 2010/2011. upisana je prva generacija studenata integrisanih akademskih studija stomatologije čime je zaokružen proces objedinjavanja medicinskih nauka na fakultetu.

Vlada Republike Srbije promenu je ocenila kao neophodan korak u procesu razvoja fakulteta, njenom odlukom novo ime je ozvaničeno u nazivu Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

U novu etapu svog razvoja Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu ulazi kao jedna od pet najboljih naučno-istraživačkih institucija u zemlji i najbolje rangiran medicinski fakultet, sa praksom neuobičajenom za srpsko školstvo, jer je broj studenata značajno sveden sa ciljem kvalitetnijeg rada u manjim grupama, uveden je mentorski sistem rada sa velikom pažnjom posvećenom svakom studentu, svi studenti medicine, farmacije i stomatologije upisuju se na školovanje o trošku budžeta i slično.

Takva praksa pokazala se veoma opravdanom u pogledu prolaznosti studenata i njihove dalje sudbine na tržištu rada.

RADIO CENTAR 98.3