Više od 100 škola i vrtića u Srbiji trebalo bi da do kraja godine dobije ocenu u skladu sa standardima kvaliteta ustanova, a do 2018. godine bi trebalo da budu vrednovane sve škole i predškolske ustanove u Srbiji, kaže za Blic dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na ovaj način, prvi put profesori, nastavnici i učitelji u Srbiji mogu da dobiju – jedinicu ili četvorku kao najslabiju odnosno najjaču ocenu.

Prosvetni radnici će ubuduće biti ocenjivani

– Do sada je formirano 26 timova sa po tri do četiri prosvetna savetnika u Timu. Rad svake ustanove će biti spoljašnje vrednovan najmanje jednom u pet godina – kaže Kostić.

Prva spoljašnje vrednovana škola u Srbiji, osnovna škola „Karađorđe“ iz Beograda, ocenjena je najboljom ocenom 4.

– Moram priznati da smo imali tremu kada nam je najavljeno da će tim takozvanih spoljašnjih evaluatora doći u našu školu. Iako znamo da dobro radimo, ipak smo pomalo strahovali od suda i ocena ovog tima. Osim što su prisustvovali časovima, razgovarali su i sa đacima, savetom roditeljima, đačkim parlamentom. Odahnuli smo kada smo čuli da su nas na osnovu svega viđenog tokom dva dana boravka u školi ocenili najvišom ocenom – kaže direktor škole Milan Žegarac.

Ocenu o radu ustanove koja se vrednuje direktor dobija čim tim evaluatora završi posetu, a pisani izveštaj o oceni rada dobija za osam nedelja. Na osnovu izveštaja, ustanova koja je ocenjena može da napravi Plan unapređivanja kvaliteta rada

Blic