Данас у 14 часова одржан је састанак репрезентативних синдиката и представника Владе у Влади Републике Србије. Састанку су присуствовали испред Владе: министар просвете, науке и технолошког развоја С. Вербић, министар здравља З. Лончар, министар културе и информисања И. Тасовац и министарка државне управе и локалне самоуправе К. Удовички, а испред репрезентативних синдиката: сви представници синдиката јавних служби две репрезентативне синдикалне централе и сви представници репрезентативних синдиката у просвети.

            ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ представљао је Томислав Живановић.

На састанку је сваки од представника репрезентативних синдиката јавних служби изнео проблеме везане за материјални положај запослених, свеобухватности платних разреда, минули рад, законитост, јавних предузећа итд.

            У име проблема у просвети указанао је на аргументе у прилог изузимања од смањења плата просветних радника: просечна плата, процентуално учешће високообразованих, кажњавање носилаца делатности, колизије Закона о раду и Закона о платама у јавним службама, непоштовању колективног уговора и проблему колективног преговарања итд.

Заложили смо се да се платни разреди посматрају у целовитости, да не могу бити третирани по ресорима и министарствима и да је неопходно да плате у образовању буду упоредиве са платама других заопслених у јавним службама и државним предузећима.

Састанак је прекинут због седнице Владе без конкретног договора, са обавезом да се преговори наставе.

У Београду, 07.11.2014.                                      За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                        Томислав Живановић, председник, с.р.