Јуче су у радној посети УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савезу самосталних синдиката Србије били заменик генералног секретара ITUC (Међународне конфедерације синдиката) Jaap Wienen и Grigor Gradev, извршни секретар PERC-а (Паневропског регионалног савета).

 На одвојеним сесијама са представницима обе репрезентативне синдикалне централе, као и на заједничком састанку високих функционера ITUC-a и најужег руководства оба синдиката, предвођених председницима Браниславом Чанком и Љубисавом Орбовићем, размењене су информације и ставови везани за процедуру доношења и садржај најзначајнијих законских решења у Србији – Закона о раду и Закона о ПИО, као и других закона који, директно или индиректно, значајно утичу на радно-правни, економски и социјални положај запослених (закони о приватизацији и стечају).

Високи представници ITUC-a су подржали ставове две репрезентативне синдикалне централе о томе да се овако значајна законска решења не могу доносити без широке јавне расправе, а пре свега, без активног и равноправног учешћа и уважавања ставова репрезентативних социјалних партнера. То је, према њиховој оцени, посебно значајно, и има посебну тежину, сада, у времену када се очекују преговори о приступању ЕУ, у којима ће Европска Унија, посебну пажњу посветити управо том поглављу – социјалном дијалогу – и то, не само форми, већ, пре свега, суштини и садржају социјалног дијалога и његове примене у пракси.

Господин Wienen и Grigor Gradev су представницима УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савеза самосталних синдиката Србије презентовали које ће активности ITUC и PERC предузети са циљем подршке својим јединим чланицама у Србији у борби за заштиту основних права запослених из рада и по основу рада, односно обезбеђивања услова за пристојан рад и достојанствен живот запослених и пензионера, као и њихових породица. То су, пре свега:

· Помоћ експерата ITUC-а и PERC-а при формулисању ставова синдиката везаних за одржив развој земље и реформе које неће ићи искључиво на терет запослених, као и код праћења резултата и оцена предузетих мера и активности Владе;

· Скретање пажње европским и међународним институцијама, посредством синдикалних представника у њима, на непринципијелно и конвенцијама МОР-а и уредбама ЕУ супротно понашање актуелних власти у Србији, посебно на непоштовање одредби које се односе на слободу синдикалног организовања и деловања и на обавезу примене начела и принципа социјалног дијалога у свим областима привредног и друштвеног живота;

· Помоћ при испитивању јавног мњења о предузетим “реформским“ мерама и о поверењу у актуелну власт, кроз стављање на располагање анкете која је, у исту сврху, спроведена у великом броју земаља из целог света и у којој је учествовало неколико милиона људи;

· Организација међународног скупа у Београду, на највишем нивоу, на коме би, осим представника репрезентативних синдиката из Србије, европских и светских синдикалних организација (ETUC, ITUC, AFL-CIO, DGB… и др), учествовали и високи званичници МОР-а, ММФ, Светске банке… и других интересних и финансијских организација, у складу са одлуком репрезентативних синдиката, можда и представници послодавачких организација и власти. Са овог скупа, уз присуство и подршку међународних фактора, биће послата јасна порука Влади Републике Србије, какву Србију жели и хоће Европа и свет.

О свим овим активностима, организације и чланови УГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС, као и најшира јавност, биће правовремено обавештени.