Данас је одржана заједничка седница Председништва Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“ на којој је расправљано о даљим активностима репрезентативних синдикалних централа поводом предлога измена Закона о изменама и допунама Закона о раду, као и других закона који директно утичу на положај запослених – Закона о стечају, Закона о приватизацији и Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

 Након свеобухватних међусобних информација и размене мишљења о активностима вођеним на овом плану последњих неколико дана, а пре свега, о:
оцени успешности Округлог стола на ову тему, одржаног 9. јула; току и резултатима разговора које су председници Чанак и Орбовић водили са премијером Вучићем, министром Вулином и представницима других надлежних државних институција, у покушају да се пронађу нека, за све стране прихватљива решења; начину и резултатима “преговора“, односно покушаја трипартитне радне групе да дође до усаглашавања ставова, као и о резултатима разгоовра које су председници Чанак и Орбовић водили са Амбасадором ЕУ у Сбији и његовим сарадницима из Брисела, усвојене су следеће оцене и закључци:

1. Репрезентативни синдикати оцењују крајње неодговорним и непринципијелним и, принципима социјалног дијалога супротним, понашање предстаника Владе и ресорних министарстава у процесу измена и допуна Закона о раду, као и осталих наведених законских решења, што се испољава кроз: изостанак јавне расправе; непоштовање постигнутих договора о институтима које треба мењати; самоиницијативне промене већ усаглашених одредби; дезинформисање или непотпуно, односно необјективно информисање јавности о постигнутим договорима, па до тоталног игнорисања социјалних партнера (случај Закона о изменама и допунама Закона о ПИО);
2. Репрезентативни синдикати оцењују да су, упркос доброј вољи синдиката да се кроз преговоре дође до решења, исцрпљене све могућности дијалога, да је озбиљно пољуљамо поверење у добре намере и искреност друге стране, те да су синдикати приморани да своја и права запослених чији су легитимни представници, бране другим методама и облицима синдикалне борбе. У том смислу, донете су следеће одлуке:

• СССС и УГС НЕЗАВИСНОСТ приступају организацији протеста и других облика “притиска“ на Владу и надлежна министарства да се наведни закони, због антидемократског начина предлагања и доношења, као и због антирадничког садржаја, повуку из процедуре. Јавност ће о овој одлуци бити обавештена кроз Саопштење чији је текст усаглашен на седници;

• Формира се посебан, заједнички Одбор за организацију и реализацију ових активности од чланова Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ и Председништва СССС, са задатком да, у оквирима задатим на данашњој седници и реалним могућностима организација, иницирају, разраде, координирају и организују реализацију Операционалног плана активности на спречавању доношења антиреформских закона. Заједнички одбор ће, на основу датих смерница, осим предлога конкретних акција и активности, предложити и време њиховог одржавања и трајања (почетак и завршетак), број и структуру учесника, носиоце посла, начин организовања и обезбеђења да те акције буду добро осмишљене и достојанствене те да прођу у мирној и позитивној атмосфери;

• Усвојено је идејно решење за плакат и флајере који ће се штампати и делити грађањима у току кампање, а у циљу анимирања најшире јавности и упознавања са стварним последицама доношења оваквих закона;

• Са активностима се почиње већ 16. јула, а централна манифестација, која је само један део укупних догађања, одржаће се 23. јула, поводом доласка у Србију Јаап Wиенена, заменика генералног секретара ИТУЦ. Остале акривности и акције биће планиране, дизајниране и организоване у складу са укупним дешавањима везаним за ову проблематику – од одржавања седнице Социјално-економског савета на коме ће се о овим законским решењима расправљати, до њиховог уласка у скупштинску процедуру;

• Са овим одлукама и закључцима, као и са конкретним Оперативним програмом активности биће упознате све синдикалне организације и повереништва, уз план њиховог учешћа у реализацији Програма;

• Заједнички одбор ће радити у континуитету, односно сталном заседању, а Извршни одбор УГС НЕАЗАВИСНОСТ и Председништво СССС, ће се састајати према потреби.