logo

На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ отпочели су прговори за закључивање посебног колективног уговора у области предшколског васпитања и образовања за територију Републике Србије.

На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у петак 22.05.2015. године почињу преговори о закључивању Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда.

На иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ настављени су преговори за закључивање Посебног колективног уговора за запослене у установама високог образовања.