ВРЕМЕ И МЕСТО: 26.06.2013. у 10:00 ч. Нови Сад, Медија Центар Независног друштва новинара Војводине.

ОРГАНИЗАТОР: НВО Коцка ( непрофитна, невладина и нестраначка организација која окупља младе који раде на борби за унапређење положаја младих у области самозапошљавања, родне равноправности и заштите људских права), уз подршку SolidarSuisseLabourAssistanceSrbija.

ПРИСУТНИ: Испред ПО УГС НЕЗАВИСНОСТ господин Влаисављевић, испред Секције жена Биљана Митровић, Волонтерски центар младих, Секција младих Самосталног синдиката, Саветник за каријерно планирање из Суботице, представница НСЗ из Новог Сада, Студентска задруга, координаторка која је водила разговор.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: Деца, млади, жене.

После представљања свих присутних приступило се конструктивном разговору и предлозима који би могли да помогну младима и женама да буду спремнији за излазак на тржиште рада. Закључци и изабрани предлози ће ући у Приручник за увођење јединствене услуге каријерног информисања и саветовања у средњим школама у Војводиниради унапређења вештина будуће радне снаге која би се лакше укључила у тржиште рада и радни колектив.

Кроз дискусију свих присутних, дошло се до следећих закључака:

 1. Радити на већој обавештености младих и жена (Стручне праксе, Прва шанса, преквалификација…)
 2. Одржавати радионице и саветовања о правима и обавезама запослених (немају адекватан приступ информацијама)
 3. Доћи до јасне стратегије запошљавања
 4. Радити на успостављању партнерства са институцијама, Министарством за рад, Унијом послодаваца, Националном службом за запошљавање…
 5. Помоћи младима и женама да дођу до јасног става – шта може, шта хоће, циљ и лична мотивисаност.
 6. Активирати Секције младих и радити заједно са Секцијама других синдиката(Самостални синдикат има врло организовану Секцију младих) јер су циљеви и интереси исти
 7. Променити систем образовања јер је припремљеност младих за посао после средње школе лош
 8. Синдикат као социјални партнер НСЗ
 9. Редовне посете младих и незапослених Сајмовима запошљавања
 10. Манипулише се Задругама и нису довољно активне да помогну младима
 11. Усмерити пажњу на мање средине (немају приступ информацијама као у великим центрима)

Састанак је био конструктиван са активним учешћем свих учесника.

Биљана Митровић