logo

 

Поводом дописа Министра просвете, науке и технолошког развоја упућеног руководиоцима школских управа, члановима подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, директорима школа и репрезентативним синдикатима од 21.08.2015. године подсећамо чланове ГСПРС НЕЗАИСНОСТ и остале запослене у установама образовања на следеће:

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је члан УГС НЕЗАВИСНОСТ, један од репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије и члан Социјално економског савета.

У више наврата смо указивали на обавезу поштовања законских одредби од стране Владе РС када су у питању социјални партнери, а које су утврђене међународним и домаћим актима. Из тих разлога смо, пре усвајања Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. упутили примедбе, сугестије и предлоге надлежним институцијама, припремајући се за јавну расправу. Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је био тада, као и сада, да одлазак у пензију «по сили закона» треба да буде заснован на добровољности што у овом случају није испоштовано.
Независне институције: Заштитник грађана, Повереник за информације од значаја и заштиту података линости, Повереник за заштиту равноправности, Државна ревизорска институција и Агенција за борбу против корупције су, од председника Николића, затражили повлачење овог Закона из процедуре једино и искључиво због «укидања» њихове независности. Наведене институције нису инсистирале на поштовању процедуре при доношењу Закона и кршењу Устава РС, Закона о раду, Конвенција МОР-а, директива ЕУ … На жалост, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је усвојен на седници Народне скупштине РС 31.07.2015. године од стране посланика који су легитимно изабрани на изборима.

Дана 05.08.2015. године УГС НЕЗАВИСНОСТ је упутио саопшштење премијеру, Александру Вучићу, Кори Удовички, министарки државне управе и локалне самоуправе, Александару Вулину, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Николи Селаковићу, председнику одбора за законодавство и државну управу чији садржај можете преузети овде.