20160830 135831

20160830 135754

                30.08.2016. године, одржана је Изборна скупштина ШУ Крагујевац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.  
                Након усвајања Извештаја о раду изабрано је руководство школске управе: за председника ШУ Крагујевац изабран је Драгиша Ђомлија, а за заменицу председника Смиљка Пауљевић.