20160827 123734

20160827 123122

                 27.08.2016. године, одржана је Изборна скупштина ШУ Ниш ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. 

            Након усвајања Извештаја о раду изабрано је руководство школске управе: за председника ШУ Ниш изабран је Никица Павловић, а за заменицу председника Марица Божић.