У новосадској Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ данас је одржана прва трибина у оквиру јавне расправе о нацртима сета закона који регулишу предуниверзитетско образовање. Представнице ГСПРС „Независност“: Ружица Тодић Брдарић, Весна Војводић Митровић и Лаура Братић активно су учествовале на преобликовању Нацрта закона о основама система образовања и васпитања, Нацрта закона о просветној инспекцији, као и Нацрта закона о дуалном образовању. Упркос настојањима представника МПНТР, који су трибину замислили као промоцију властитог виђења законских решења, наше представнице су се избориле да се акценат стави на дискусију.

Када је реч о Нацрту ЗОСОВ-а, посебно је наглашена неопходност брисања категорије „продужне наставе“, као и израде Правилника о норми, којим би се отклонила свака могућност повећања норме и, следствено томе, стварања нових технолошких вишкова.

У оквиру Нацрта закона о просветној инспекцији присутнима је аргументовано указано на потребу корекције и допуне чланова који се односе на притужбе на рад службених лица, посебних случајева одговорности просветних инспектора, као и услова за директора, односно главног просветног инспектора.

Дискусија о Нацрту закона о дуалном образовању послужила је за изношење ставова ГСПРС „Независност“ о израбљивању ученика, чији се продуктивни рад потцењује на половину минималне зараде, као и о неодговорности законодавца, који је предвидео да инструктори који треба да раде са децом у осетљивом узрасту, буду на педагошкој обуци само 40 сати.

Представници ГСПРС „Независност“ наставиће да штите интересе запослених у установама образовања и бројним другим активностима.

 

 

Весна Војводић Митровић