Na fakultetima u Srbiji još danas traju prijemni ispiti za upis nove generacije studenata i kandidati polažu programske sadržaje koji su izučavani u četvorogodišnjoj srednjoj školi, u struci za koju konkurišu.

 

Na fakultetima Univerziteta u Beoradu rezultati prijemnih biće objavljeni 30. juna, potom slede primedbe i rokovi za žalbu, a konačne rang liste biće objavljene 4. jula.

Upis počinje od 6. jula i mora biti završen do 15. jula, a konkursna pravila predvidjaju da kandidat koji je stekao pravo upisa, ukoliko odredjenog dana ne bude na fakultetu prisutan na prozivci, gubi pravo upisa i umesto njega biće primljen sledeći kandidat sa konačne rang liste.

Kandidati će biti rangirani na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita.

Ukoliko je kandidat nezadovoljan mestom na rang listi, može uložiti žalbu dekanu fakulteta, odnosno Savetu fakulteta, kao drugostepenoj instanci.

Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100, uspeh iz srednje škole „nosi“ najviše 40 bodova, dok se na prijemnom ispitu može prikupiti do 60 poena, odnosno 80 bodova za kandidate na ispitu za proveru skolonosti i sposobnosti na ustanovama iz polja umetnosti.

TANJUG