На 41. редовну седницу Социјално-економског савета Републике Србије, поред чланова овог Савета позвани су и председници Синдикалних конфедерација које имају своје представнике у Савету.

Испред УГС «Независност» позвани су председници ГСПРС «Независност» и ГС ЗСЗ «Независност».

Саветом је председавао Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић, а у оквиру  4. тачке «Информација о актуелним штрајковима у јавном сектору» расправљало се и о штрајку просветних и здравствених радника.

Уводну реч и хронологију преговора и захтева у образовању изнео је Министар просвете Жарко Обрадовић. Он је истакао да је задовољан непостојећим социјалним дијалогом, као и да су захтеви синдиката на почетку били нереални и енормно високи.

Примењујући реторику стару скоро 20 година, Министар је оптужио синдикате да се баве политиком, указујући на изјаве појединих председника синдиката.

 У одговору на напред наведене оптужбе, председник УГС «Независност», је указао на то да се синдикати у Србији не баве политиком  ни 10% у односу на синдикате у Европи, те према томе та оптужба не стоји.

Председник ГСПРС «Независност» је указао на непостојање социјалног дијалога, на не познавање процедуре преговора, јер се стално наступа са позиције «узми или остави». Указано је на осцилирање издвајања за образовање, током 20 година, где је само 1991., 1992., 1999., и 2001. године, издвојено мање него што је издвајање у овој години, а 2013. године, према Меморандуму, се планира издвајање 3,1 из БНД, што је увод за 2014. и 2015. годину када почиње плаћање по ученику.

Од синдиката је захтевано да имају одговорност према запосленима и да им објасне како то да се издвајања за просвету у укупном Буџету РС, смањују из године у годину, а истовремено се захтева све више рада од просветних радника и све бољи квалитет образовања.

Министар неће да прихвати да су школе и опрема свуда исти и да они не уче децу, него их уче просветни радници.

Министар није имао одговор на питање када ће бити усвојена Уредба Владе РС за запослене у предшколском образовању, без обзира што је председник ГСПРС «Независност» упозорио на опасност од штрајка запослених у предшколским установама у више од 30 градова Србије.

Такође није имао објашњење зашто ЈЛС школама измирују материјалне трошкове у висини од 30 до 70% и када планира да буду одблокирани рачуни у више од 100 школа у Србији.

 Неопходно је рећи да је ова Влада уважила постојање социјално-економског Савета тек кад је дошло до експанзије штрајкова, те на тај начин покушава да пригуши социјални бунт који је на делу у Србији а изазван је социјално неодговорном Владом и фингирањем дијалога на свим нивоима.

Из свега се види да џаба трче, требали су кренути на време, а време је прошло пре 6 месеци.