КОМИСИЈА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДАБА ПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА ШАЉЕ ОДГОВОРЕ НА ДОСТАВЉЕНЕ ЗАХТЕВЕ

 

Одговори на достављене захтеве који су обрађени на седници 23.12.2011. године, после потписивања свих чланова Комисије послати су подносиоцима истих.

На основу примедби чланова ГСПРС «Независност» које се односе на неплаћање преконормног рада истичемо следеће:

«Додатак на плату у смислу члана 22. став 2. ПКУ за вредност сваког преконормног часа износи 5%»

За наставнике математике, матерњег и страног језика сваки час редовне наставе преко 18, а за наставнике теоријске наставнике сваки час редовне наставе преко 20 се сматра преконормним часом.

Због дилеме многих чланова да ли се преузимање врши и за часове на одређено време Комисија је одлучила: «По важећим прописима у овом тренутку преузимање се врши само на неодређено време.»