3dr_brucosi

BEOGRAD – Na fakultetima Univerziteta u Beogradu danas su objavljene konačne liste primljenih brucoša u školskoj 2011/12. godini.Upis će početi u sredu, 6. jula, a iz uprava fakulteta podsećaju studente da detaljno prate uputstva vezana za upis, jer ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci u terminu predviđenom za upis, na njegovo mesto biće upisan prvi rangirani ispod crte.

Dinamiкu upisa određuje svaka visokoškolska ustanova posebno, ali u okviru konkursnog roka koji predviđa da upis mora biti završeno do 15. jula.

Prilikom upisa, predaju se originalna svedočanstva, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca S S V-20, indeks, dve fotografije, dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.

Srednjoškolci koji ne uspeju da se upišu u prvom krugu imaju još jednu šansu u septembru, ali samo na fakultetima na kojima ostane slobodnih mesta.

Drugi konkursni rok visokoškolske ustanove će oglasiti 31. jula

Autor:

Agencija Tanjug