РТВ

По добијању дипломе млади се по први пут сусрећу са конкурсима за посао у којима се често тражи радно искуство, а које током студирања нису имали прилику да стекну.

Многи факултети, упркос евидентној потреби, не пружају студентима могућност да се барем делимично упознају са оним што их чека на тржишту рада.