На састанку представника синдиката запослених у образовању са заменицом секретара Секретаријата за образовање Града Београда Драгицом Моро разматрани су проблеми у вези са остваривањем права на модалитет накнаде трошкова за превоз. Као представник ГСПРС «Независност» изнела сам следећи став:

«Свим запосленима са територије Београда (свих 17 општина) се мора признати право прописано чл. 118. Закона о раду и чл. 25. ПКУ. Будући да је Бус-плус као нова електронска карта повољна за већину запослених, њено коришћење није спорно већ је и препоручљиво. Међутим, запосленима који из сопствених разлога желе да им се у новцу исплати накнада трошкова за превоз у висини цене месечне превозне карте то право се мора признати.»

Како се средства за превоз обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе, овакав начин исплате не би допринео повећању предвиђених средстава, те не постоји разлог да се исплата у новцу оспори.

 

                                                                                           ГСПРС «Независност»

                                                                                                  ТО Београд

 

                                                                                            Ружица Тодић Брдарић