Scanned at 25.12.2015 13-15

На састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама 23. 12. 2015. године за подручје Школске управе Београд истакнуто је: у основним школама слободно 1.162 радна места за наставно и 344 за ненаставно особље, у средњим школама 448 за наставно и 131 за ненаставно. У музичким школама непопуњено је 191 наставничко место и 24 ненаставна. Ове податке је изнео начелник ШУ Београд Милан Јоксимовић. Састанак је одржан на иницијативу синдиката, који указују да у Београду има највише неправилности у збрињавају технолошких вишкова. То би табеларно изгледало овако:

Технолошки вишкови 100%:
Основне школе – наставно особље – 3, ненаставно особље – 32
Средње школе – наставно особље – 29, ненаставно – 16
Музичка школа – наставно особље – 10, ненаставно -2

Технолошки вишкови %:
Основне школе – наставно особље – 159, ненаставно особље – 125
Средње школе – наставно особље – 187, ненаставно – 50
Музичка школа – наставно особље – 12, ненаставно – 3

Радници који су засновали радни однос са непуним радним временом:
Основне школе – наставно особље – 1524, ненаставно особље – 211
Средње школе – наставно особље – 1134, ненаставно – 410
Музичка школа – наставно особље – 291, ненаставно –52

Слободна радна места:
Основне школе – наставно особље – 1162, ненаставно особље – 344
Средње школе – наставно особље – 448, ненаставно – 131
Музичка школа – наставно особље – 191, ненаставно – 24

Такође се на састанку говорило о директорима који незаконито чувају радно место, након истека првог мандата и постављало се питање зашто не реагују надлежне инспекције.
Директори, након сагледавања ситуације, а видевши да Министар не предузима ништа конкретно према бахатим, неодговорним и демотивисаним директорима за квалитетно образовање, али не и за свој лични интерес, они 18. 12. 2015. доносе следећи закључак «упутити допис деканима факултета који образују наставнике за основно и средње образовање и тражити помоћ до испуњења њихових корупционашких интереса». Допис деканима факултета је потписао председник скупштине директора Дејан Недић који је од раније познат по својим иступањима и кршењу ЗОСОВ-а члан 143. (психичко и вербално насиље). Према незваничним информацијама „Друштво директора школа Србије“ је спремно да захтева и Ваше разрешење или оставку. Министре, КО ЋЕ БИТИ КРИВ?

Томислав Живановић

Преузми оригинал