На позив министра просвете, науке и технолошког развоја др Срђана Вербића, данас у 11 часова одржан је састанак репрезентативних синдиката и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Поред министра С. Вербића био је присутан и помоћник министра З. Костић. Састанку су присуствовали председници и представници четири репрезентативна синдиката у просвети – Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије «Независност» и Синдиката радника у просвети Србије.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су представљали председник Томислав Живановић и потпреседник Срђан Словић.
На састанку су синдикати указали на проблеме у просвети, као и на аргументе у прилог изузимања од смањења плата просветних радника: просечна плата, процентуално учешће високообразованих, кажњавање носилаца делатности, колизије Закона о раду и Закона о платама у јавним службама, непоштовању колективног уговора и проблему колективног преговарања, платни разреди посматрају у целовитости, да не могу бити третирани по ресорима и министарствима и да је неопходно да плате у образовању буду упоредиве са платама других заопслених у јавним службама и државним предузећима, проблему запошљавања према Уредби у образовању.
Договорено је да се упути захтев за хитан састанак председнику Владе, А. Вучићу у циљу разрешења проблема везаних за смањење плате и платне групе и платне разреде, као и да у току следеће недеље отпочну преговори за нови ПКУ. Поред напред наведеног договорерно је да у року од две недеље почну преговори око измена и допуна Закона о основама образовања и васпитања.

Према томе штрајк почиње по плану!

У Београду, 14.11.2014. За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Томислав Живановић, председник, с.р.