Састанку одржаном 30.08.2016. године у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, поред председника репрезентативних синдиката присуствовали су министар просвете, науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић, министарка државне управе и локалне самоуправе, Ана Брнабић.
Направљена је анализа рада Радне групе за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, као и радних подгрупа у школским управама у Републици Србији. Констатован је добар рад и указано на проблеме са појединим директорима и руководиоцима ШУ када су у питању технолошки вишкови.
Министар је обећао да ће на састанку са директорима школа (који ће бити одржан 31.08.2016. године) упозорити директоре да поштују законе и Посебан колективни уговор. Председници репрезентативних синдиката су инсистирали да учествују у раду радне групе која ће радити на изради предлога Закона о платама, што је и прихваћено од стране министарке државне управе и локалне самоуправе.
На примедбу репрезентативних синдиката у вези незаконитог рада просветне инспекције у претходном периоду, министар просвете је изјавио да ће Министраство просвете организовати контролу рада инспектора, као и да ће извршити реорганизацију инспекцијских служби, као и увести потпуну транспарентност рада инспекције кроз објављивање њихових извештаја на сајту. Договорено је да се ће се заједно са представницима синдиката решавати сви проблеми који су у вези са образовањем.
На примедбу синдиката да Влада РС није разматрала незаконито одузете накнаде за годишњи одмор у 2013. и 2014. години, министар је синдикатима показао тумачење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по коме „синдикати немају право на ова потраживања јер је тај обрачун другачије регулисан у претходном Посебном колективном уговору“, што није тачно, те ће синдикати упутити допис Министру и захтевати решавање ових проблема.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће на седницама Извршног одбора и Главног одбора размотрити овај проблем. Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја испуни своје пропусте везано за 2015. и 2016. годину, а не испуни их за 2013. и 2014. годину, то никако не значи да ће министар просвете испунити своје обећање да ће се незаконито одузете зараде вратити просветним радницима, па тако остаје у опцији и најављени штрајк упозорења.
О свему ће благовремено бити обавештено чланство ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.