Данас, са почетком у осам часова, одржан је састанак представника Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката запослених у просвети. Састанку су испред Владе РС присуствовали: Александар Вучић, председник Владе РС, Кори Удовички, министарка државне управе и локалне самоуправе, Душан Вујовић, министар финансија, Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја. Репрезентативне синдикате су представљали: Томислав Живановић, председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Јасна Јанковић, председница Уније СПРС, Бранислав Павловић, председник СОС-а, и Ранко Хрњаз, испред СРПС-а.

По питању наших захтева за повећање зарада, као и исплату награде, предвиђене Посебним колективним уговором, премијер и министари су става да се о томе неће изјашњавати пре формирања нове Владе, а реализација наших захтева ће зависити од реализације Буџета и пораста ГДП-а. Поново је указано на то да је просвета сада и да ће убудуће бити приоритет, јер су издвајања за образовање највећа у поређењу са другим јавним службама. Разговори су настављени у смислу већег улагања у школе кроз уређење и модернизацију, пројекти су у току, а инвестиције ће се реализовати у току летњег распуста.

Указано је, поред тешког материјалног положаја запослених у образовању, на непоштовање споразума чак и у делу који се односи на доношење новог Закона о основама система образовања и васпитања, (не)примени ПКУ, (не)потписивање ПКУ за запослене у предшколском образовању и васпитању и високом образовању, проблем технолопких вишкова итд. Договорено је да се размотри могућност да се предшколско образовање и васпитање финансира из републичког буџета, док се не уреде локалне управе.

Такође, договорено је да се одмах, након формирања нове Владе, крене у израду секторских закона везаних за систем плата у јавном сектору.

У Београду, 04.03. 2016. г.                               За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                        Томислав Живановић, председник