Sudeći po broju kandidata koji su u septembarskom roku konkurisali za upis na fakultete Univerziteta u Novom Sadu, na gotovo svim fakultetima ostaće slobodnih mesta i nakon druge podele indeksa.

 

studentski indeksi

studentski indeksi

Na 14 fakulteta za ovaj upisni rok ukupno je bilo slobodno 1.987 mesta (od čega samo 268 na teret budžeta) na osnovnim akademskim i integrisanim studijama i na osnovnim strukovnim studijama, s tim što je Medicinski fakultet u ovom roku raspolagao samo sa 60 mesta za integrisane studije medicine, stomatologije i farmacije na engleskom jeziku (po 20 na svakom programu), predviđenim za strance. I opet se, kao i u prvom krugu upisa, dogodilo da je, u odnosu na broj slobodnih mesta, najveći pritisak kandidata bio na ovom fakultetu, gde je ukupno 105 prijavljenih (što je 175 posto), računajući 94 kandidata za studije na engleskom, ali i devet stranih državljana koji bi da studiraju medicinu, odnosno stomatologiju na srpskom i još dvoje naših državljana koji su srednju školu završili u inostranstvu, a koji se, kao i na drugim fakultetima, upisuju u okviru kvote od dva odsto broja predviđenih za budžetske, odnosno samofinansirajuće studente.

Na pet fakulteta procentualno je (u odnosu na broj slobodnih mesta u drugom roku) prijavljeno od 72,50 do 58,80 odsto, i to najviše na Akademiji umetnosti, pa na Učiteljskom na nastavnom mađarskom jeziku, Tehnološkom, Fakultetu tehničkih nauka i Pravnom, dok je na čak osam fakulteta broj prijavljenih ispod 50 odsto. Najmanji procenat prijavljenih je na Ekonomskom, svega 6,2, odnosno 30 kandidata na čak 484 slobodnih mesta. Pa zatim na Građevinskom (18,67 odsto), Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (27,10), Pedagoškom (27,83), Prirodno-matematičkom (30,66), Tehničkom “Mihajlo Pupin” (30,83), Poljoprivrednom (42,28) i Filozofskom (45,96 odsto).

 

V. Čekić