СУТРА У 10 САТИ НАСТАВАК ПРЕГОВОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДЕ РЕПУБЛЧИКЕ СРБИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА.