Preporuke za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim školama uskoro pred Nacionalnim prosvetnim savetom

Beograd – Društvo pedagoga fizičke kulture ne odustaje od predloga da nastavu fizičkog u trećem i četvrtom razredu osnovne škole drže nastavnici fizičkog vaspitanja, i to u svim školama u kojima je to moguće.

Ukoliko ne postoje uslovi za to, fizičko bi predavali učitelji, uz stručnu pomoć nastavnika ovog predmeta. O predlozima mera za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja, koje je pripremio beogradski Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, raspravljaće Nacionalni prosvetni savet na narednoj sednici.

Podsetimo, ova tema izazvala je oštru polemiku između učitelja i profesora fizičkog, jer je zbog racionalizacije u obrazovanju ukinuta mogućnost da fizičko u trećem i četvrtom razredu drže nastavnici. I Predlog zakona o osnovnom obrazovanju, koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, predviđa da se predmetna nastava od prvog do četvrtog razreda organizuje samo za strane jezike, obavezne izborne i fakultativne predmete. Ministar prosvete Žarko Obradović ranije je najavio da će novi zakon omogućiti profesorima fizičkog da drže nastavu u nižim razredima osnovne škole, ali samo iz obaveznog izbornog predmeta sport.

U predlogu mera Fakulteta za sport ističe se da je neophodno uspostaviti sistem praćenja fizičkog razvoja, kao i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u okviru obrazovnog sistema u celoj Srbiji. Potrebno je ujednačiti uslove u svim školama za izvođenje nastave ovog predmeta i prilagoditi je individualnim mogućnostima đaka. Oni se zalažu i za uvođenje pedagoškog nadzora, dodatne i dopunske nastave.

– Dopunska nastava bi se izvodila za učenike sa manjim nivoom motoričkih sposobnosti i sa đacima kojima je potrebna korektivna gimnastika. Dodatnom nastavom bili bi obuhvaćeni učenici posebno talentovani za sport i druge motoričke aktivnosti. Predloženo je i da sva sportska školska takmičenja budu u sistemu Ministarstva prosvete i u školskom kalendaru za tekuću godinu, kao što je to slučaj sa drugim predmetima.

– Školske sale treba da se koriste i tokom zimskog i letnjeg raspusta, za dopunsku i dodatnu nastavu i slobodne aktivnosti učenika. U srednjoj školi je neophodno inovirati program fizičkog i omogućiti profesorima da u većoj meri sami biraju sadržaje fizičkog vežbanja, u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika. Treba pronaći rešenje i za budžetsko finansiranje izborne nastave fizičkog na državnim univerzitetima – navodi se u predlogu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

DANAS