za sajt

Због великог броја примедби које се односе на одредбе Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања, донетог 8. априла 2015. године, у припреми је корекција која ће бити завршена до средине јула 2015. године. Нови Правилник требало би да представља комбинацију Правилника о цени услуга, из 1993. године и нових решења. Озбиљнија уштеда средстава у погледу финансирања извршилаца могућа је тек након доношења Акта о мрежи средњих и основних школа, уз прецизну примену критеријума.

Ружица Тодић Брдарић
Весна Војводић Митровић