Министарство просвете и науке и експертски тим који је учествовао у изради нацрта организовали су јавну расправу у Ужицу, где су представљени основни елементи овог важног документа. На јавној расправи учествовали су: државни секретари Министарства просвете и науке – проф. др Тинде Ковач Церовић и проф. др Радивоје Митровић, руководилац тима за израду нацрта Стратегије проф. др Иван Ивић, координатори радне групе Рани развој и предшколско образовање – проф. др Драгана Коруга и Јелена Марковић, координатор радних група Основно образовање и Опште средње и уметничко образовање проф. др Ана Пешикан, координатор радне групе Образовање наставника – проф. др Ратко Јанков, координатор радне групе Средње стручно образовање – проф. др Милан Вукобрат, координатор радне групе Стуковне студије – проф. др Боривоје Родић, представници ученика, родитеља, наставника, директора, синдиката, невладиних организације, привредног сектора, локалне управе. ..

У центру пажње нашла су се питања какав треба и може да буде систем образовања у Србији до 2020. године; којим стратешким политикама, акцијама и мерама таква визија развоја образовања се може остварити полазећи од његовог текућег стања; образовање и награђивање наставника, права детета; које су мере за побољшање образовних постигнућа; једносменски рад у смислу ограничења капацитета; повезаност образовања и привреде; побољшање услова рада у школама, матурски испит… Нацрт Стратегије образовања у чијој изради је учествовало више од 200 стручњака постављен је на сајт Министарства просвете и науке 28. марта, а сви заинтересовани се позивају да своје сугестије и коментаре пошаљу на адресу strategija@mpn.gov.rs

У току априла месеца одржане су јавне расправе у Врању и Зајечару, а планира се јавна расправа у Суботици – 18. априла у Градској кући (ул. Трг Слободе бр.1) са почетком у 12:00 часова.

Са сајта МПН