Штрајкачки одбор ГСПРС «Независност» је на састанку одржаном 25.01.2011. године донео

ОДЛУКУ

Сви главни повереници имају обавезу да Штрајкачком одбору доставе имена директора установа који спроводе мере принуде ради спречавања и окончања штрајка чиме су прекршили Члан 15. Закона о штрајку и низ других конвенција МОР-а.

Против таквих ГСПРС «Независност» ће покренути све законом предвиђене мере.

ГСПРС «Независност»
Томислав Живановић, председник