Подсећамо све чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, који се налазе на листи запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба, да је неопходно да приликом одласка на разговоре са директорима школа потпишу службену забелешку. Службена забелешка треба да садржи датум, време и исход након обављеног разговора. На овај начин ће се спречити манипулације како директора тако и запослених.

Ружица Тодић Брдарић
Члан Групе за праћење ангажовања и укрупњавања норме