На седници Владе Републике Србије, одржаној 03.11.2016. године, усвојен је предлог текста Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Усвојени предлог је достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Потписивање Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе очекујемо у што краћем року. Након потписивања следи регистрација у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и објављивање у Службеном гласнику РС.