najnovija_vestНа састанку одржаном 14.11.2011. коме су присуствовали представници Сталне конференције градова и општина, Министарства финансија и Министарства просвете, а поводом исплате јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама за 2009. 2010. и 2011. годину договорено је да се јединицама локалне самоуправе у циљу повећања текуће ликвидности и како би се извршиле обавезе по основу исплате јубиларних награда пре свега за 2009. и 2010. годину у најкраћем року пренесу средства за ову намену.

Јединице локалне самоуправе су у обавези да од Министарства финансија потражују средства за ове намене како би се средства исплатила што пре, а најкасније до краја 2011. године.

За динамику исплата председници синдиката су у обавези да се договоре са надлежнима у јединицама локалне самоуправе.

Министарство финансија Сталној конференцији градова и општина