Objavljeni-rezultati-prijemnih-ispita

Fakulteti Univerziteta u Beogradu jutros su objavili preliminarne rezultate prijemnih ispita. Kandidati koji imaju primedbe mogu u petak i u subotu uložiti žalbu nadležnoj fakultetskoj komisiji.

Fakulteti Univerziteta u Beogradu jutros su objavili preliminarne rezultate prijemnih ispita za upis u školskoj 2011/12. godini i liste su istaknute na oglasnim tablama i na internet stranicama visokoškolskih ustanova.

Kandidati koji imaju primedbe na regularnost prijemnog ili na svoje mesto na rang listi, mogu sutra i u subotu, 2. jula uložiti žalbu nadležnoj fakultetskoj komisiji.

O žalbama odlučuje dekan i njegove odluke biće poznate 3. jula, a naredog dana fakulteti će objaviti konačne rang liste.

Upis počinje od srede, 6. jula i mora biti završen do 15. jula, a kandidati će biti rangirani na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata sa prijemnog ispita.

Maksimalan broj poena koji kandidat može da osvoji je 100, uspeh iz srednje škole „nosi“ najviše 40 bodova, dok se na prijemnom ispitu može prikupiti do 60 poena, odnosno 80 bodova za kandidate na ispitu za proveru skolonosti i sposobnosti na ustanovama iz polja umetnosti.

Primljeni kandidati podnose originalna dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV 20, indeks, dve fotografije, a samofinansirajući studenti i dokaz o uplati školarine.

Na pojedinim fakultetima ostalo mesta za septembarski rok

Objavljeni preliminarni rezultati, danas i sutra prigovori

Konkursna pravila predviđaju da kandidat koji je stekao pravo upisa, ukoliko određenog dana ne bude na fakultetu prisutan na prozivci, gubi pravo upisa i umesto njega biće primljen sledeći kandidat sa konačne rang liste.

Srednjoškolci koji ne uspeju da se upišu u prvom krugu, imaju još jednu šansu, u septembru, ali samo na fakultetima na kojima ostane slobodnih mesta.

Drugi konkursni rok visokoškolske ustanove oglasiće 31. jula.

(Tanjug)