Studenti.jpg

Високо образовање један од кључних ресурса и најзначајнији потенцијал за бржи друштвени и економски раст Србије, рекао министар Жарко Обрадовић.

Министар просвете и науке Жарко Обрадовић изјавио је да знање и образовање представљају један од кључних ресурса у укупном процесу трансформације друштва и да треба да буду покретачка снага Србије.

Обраћајући се учесницима Конференције академија струковних студија у Београду, Обрадовић је рекао да је у оквиру реформе система образовања и приступања европском простору образовања уведен процес акредитације високошколских установа, у који су прве ушле некадашње више сколе.

„Оне више сколе које су процес акредитације успешно завршиле постале су високе школе и академије струковних студија, засноване на савременој концепцији наставног рада и организовања, које школују високо стручне кадрове са специјализованим знањима и вештинама које су потребне и привреди и друштву“, рекао је Обрадовић.

Он је додао да у Србији тренутно ради 70 високих школа струковних студија, са 320 акредитованих студијских програма, на којима студира 65.000 студената, и истакао да те установе представљају веома важан сегмент нашег образовног система.

Обрадовић је навео да се у процесу реформи посебно водило рачуна да практична знања која се стичу на вишим школама буду усклађена са будућим потребама друштва и да буду верификована на тржишту.

Министар просвете рекао је да су доступност, квалитет и ефикасност дугорочни приоритетни циљеви развоја и унапредјења система образовања и позвао учеснике Конференције да узму учешћа у јавној расправи о документу „Стратегија образовања“.

Он је навео да су у изради стратегије учествовали искључиво стручњаци, без уплива политике, и да су саслушана и уважена и мишљења опонената и страних експерата.

„Ово је први стратешки документ после Другог светског рата који говори о томе какво образовање желимо. Његово усвајање је веома важно како у тој области не бисмо лутали од мандата до мандата“, поручио је министар Жарко Обрадовић.

РТС