IMG 20170208 083310

Представници четири репрезентативна синдиката просвете данас су на састанку који је трајао пуних шест сати, пред представницима МПНТР аргументовано бранили своје примедбе и ставове у вези са Нацртом новог ЗОСОВ-а. У исцрпној и исцрпљујућој расправи највише пажње посвећено је члановима који регулишу заснивање радног односа, преузимање запослених, надлежност, права и обавезе органа управљања, директора установе, као и заштиту права и интереса запослених. Сукоб мишљења прерастао је у прави интелектуални рат када су се синдикалци обрушили на чланове Нацрта ЗОСОВ-а који предвиђају могућност повећања норме наставника и обавезу боравка у установи у трајању од најмање тридесет сати недељно. Многе примедбе представљале су усаглашен став сва четири синдиката, као што је, рецимо, брисање члана којим се омогућава оснивање Агенције за образовање, укидање неоправдано високих надокнада члановима два просветна савета, укидање могућности директору, који је у статусу функционера, да држи наставу…
Шта нам предстоји?
За петак је предвиђен последњи састанак представника репрезентативних синдиката и министра лично. Тада ће први човек српског школства показати колико има слуха и разумевања за корекције Нацрта ЗОСОВ-а које долазе од оних који су, како нам данас у петоминутном обраћању сам рече: носиоци реформи у образовању. Па… да се уздамо у ту реч.

IMG 20170208 094454