Влада Републике Србије

н/р министру М. Динкићу

н/р министру Ж. Обрадовићу

ГСПРС „Независност“ сматра да предложени Протокол између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката, који има за циљ побољшање материјалног положаја запослених у просвети, не треба потписати јер не представља побољшање материјалног положаја запослених у образовању, већ доприноси погоршавању обзиром да је инфлација неколико пута већа него што је предвиђено повећање или у најбољем случају конзервирању постојећег стања у односу на друге буџетске кориснике. На тај начин се индиректно избегава стриктно поштовање ЗОСОВ-а и ПКУ (укључење нових запослених у систем образовања) и доприноси оптерећењу Буџета Републике Србије. Такође, непримерено је да се у Протокол стављају детаљи који су у Закону о буџету и важи за све буџетске кориснике.

ГСПРС „Независност“ сматра да је Уредба о изменама и допунама коефицијената била саставни део Споразуму између Владе РС и репрезентативних синдиката који је потписан после штрајка 2011. године, (да Вас подсетимо да је потписник био и Министар Ж. Обрадивић), а који је предвиђао да се преговори заврше до краја 2011. године. Влада је то одложила за годину дана. Сада тражи и даље одлагање кориговања коефицијената, чији је почетак неизвестан, а крај се и не назире. Новогодишња награда или светосавска награда је изузетно ниска, јер смо 2007. године имали нето 5000 динара.

Према томе, ово није начин за решавање проблема и побољшање материјалног положаја запослених у образовању већ сматрамо да је то још један покушај у низу Владе Републике Србије да на најбезболинији начин за себе одложи решење.

 

Београд, 21.11.2012. за ГСПРС „Независност“

Томислав Живановић, председни