Допис уз Одлуку о ступању у штрајк упозорења доставити директору/ки најкасније 24 сата пре почетка штрајка.

Odluka strajk 12.2.2016 11-37

Dopis direktoru