У складу са чланом 3. став 2. и чланом 4. Закона о штрајку, и одредбама Статута ГСПРС „Независност“, ГО ГСПРС „Независност“ на седници одржаној 25.12.2010.године у Београду је донео Одлуку у ступању у законски штрајк од 24.01.2011.године са почетком прве смене, а даље организовање и вођење штрајка ће координирати са другим репрезентативним синдикатима.

У уторак, 18.01.2011. године у Београду одржан је заједнички састанак штрајкачких одбора Синдиката радника у просвети Србије ( СРПС), Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (ГСПРС „Независност“) .

Након конструктивне расправе у којој су учествовала сва три репрезентативна синдиката (СРПС, УНИЈА и ГСПРС „Независност), договорeно је да направе заједничку платформу преговора, изаберу заједнички штрајкачки одбор ( у који ће ући по два представника сваког Синдиката ) и донета је Одлуку да од 28.01.2011. године почне потпуна обустава рада у школама и установама сва три синдиката, а све у складу са раније донетим одлукама синдиката.

 

За чланове ГСПРС „Независност“ ово је Одлука о ступању у тоталну обуставу рада!

 

 

 

Београд, 18.01.2011.год.

ГСПРС «Независност»