Autor: Agencija TANJUG

– Ministarstvo prosvete i nauke zamolilo je dekane i direktore visokoškolskih ustanova da, samofinansirajuće studente koji traže da budu oslobođeni od plaćanja školarine ne upućuju u Ministarstvo, jer su takve odluke u isključivoj nadležnosti fakulteta i visokih škola.

Dolazak brucoša u Ministarstvo sa takvim zahtevom, naročito je aktuelan po objavljivanju rang lista za upis, početkom jula, kod studenata koji nisu ušli u budžetsku kvotu, rečeno je Tanjugu u Sektoru za visoko obrazovanje Ministarstva prosvete i nauke.

„Odluke o eventualnom oslobađanju ili umanjenju školarina su u isključivoj nadležnosti visokoškolske ustanove, stoga molimo dekane i direktore da kandidate sa takvim zahtevima ne upućuju u Ministarstvo“, navedeno je u uputstvu za sprovođenje konkursa za upis u prvu godinu studija.

Na fakultetima su u toku prijemni ispiti, a iz Ministarstva preporučuju da kandidati koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje skole osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnom ili na državnom takmičenju čiji je organizator Ministarstvo, ne polažu prijemni iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Srbiji pod istim uslovima kao i građani Srbije, uključujući i pravo da se finansiraju iz budžeta Srbije. Prilikom prijavljivanja, treba predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija, a kandidati iz Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije, navedeno je u uputstvu.

To znači da se pripadnici srpske nacionalne manjine iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, mogu školovati u Srbiji pod istim uslovima kao i njeni građani.

Takođe, državljani Srbije privremeno raseljeni sa teritorije Kosova i Metohije, ukoliko nisu u mogućnosti da podnesu sve javne isprave utvrđene konkursom, priložiće svoju pisanu izjavu za ispravu koja nedostaje. Ukoliko nedostaju svedočanstva iz srednje škole, aritmetička sredina srednjih ocena postojećih svedočanstava koristiće se kao srednja ocena nedostajućih isprava.

Lica sa posebnim potrebama i pripadnici manjinskih grupa upisuju se na visokoškolske ustanove na bazi afirmativne akcije i oni bi trebalo svoje zahteve za upis da dostave udruženjima studenata sa hendikepom, odnosno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji će preporučiti njihov upis.

Pravo studiranja na našim visokoškolskm ustanovama imaju i strani državljani, ali oni sami finansiraju školovanje