МИНИСТРЕ, ДА ЛИ ЈЕ У ПОКРАЈИНИ И У ШУ НОВИ САД НА ВЛАСТИ ПРОСВЕТНА МАФИЈА?

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У НОВОМ САДУ СМЕЊУЈЕ НАЧЕЛНИЦУ ГРАДСКЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ЉУБИЦУ СРЂАНОВ, КАКО БИ СЕ ЗАТАШКАЛЕ НЕЗАКОНИТОСТИ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ПАВЛЕ САВИЋ.

Градска управа за образовање затражила је да се смени дугогосишња начелница просветне инспекције, Љубица Срђанов, а уместо ње постави Мирјана Лукић Маринковић, до јучерашњи крупије српских и руских казина према информацијама до којих су дошли медији. Смену Љубице Срђанов затражио је в.д. начелника Бранко Новаковић, без образложења. Међутим позадину овог гнусног догађаја знају запослени у просвети који већ дуже време воде борбу против дискриминаторског и незаконитог рада у ТШ „Павле Савић“, које према основаној сумњи реализује директорка ТШ „Павле Савић“ у Новом Саду, Весне Бурсаћ.

По нашим сазнањима просветна инспекторка Љубица Срђанов је утврдила ове незаконите радње у школи. Постоји основана сумња да је из тих разлога организовано разрешење начелнице, Љубице Серђанов, а све у покушају да се сачува постојећи естабилишмент како на нивоу Новог Сада, тако и на нивоу ШУ Нови Сад и Покрајине без обзира да ли се крше закон или не? Необјашњиво је да се на такав начин и у толикој мери штити директор који је одговоран за законитост рада школе без обзира на кршење законских одредби које су утвршене прилоком инспекцијског надзора школе.

Наиме директорка је у више наврата тражила изузеће управо инспекторке Љубице Срђанов која је крива јер је на иницијативу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ открила кршење закона, а све са циљем да уместо ње дође у надзор „подобан „инспектор који ће прикрити незаконито поступање. Жеље директорке су услишене од стране представника виших нивоа просветних власти који су на тај начин и сами учесници у кршењу закона у образовању или су можда припадника просветне мафије. Љубица Срђанов је добила прво усмену , а потом и писмену забрану за поступање у Техничкој школи „Павле Савић“. Међутим након што је ипак завршила контролни надзор у овој школи по последњој пријави и утврдила да се ради о великом броју незаконитих испита, фалш сведочанстава и диплома и то како редовних тако и ванредних ученика који су како сазнајемо платили школарину и испите за квалитетно образовање у складу са важећим законским одредбама а добили су исправе које по Закону (Закон о средњем образовању, члан 102а) требало поништити у року од 15 дана од дана сазнања.

Како деца, а сад већ и пунолетни грађани и запослени за такве незаконите радње нису ништа криви, и како би то само њима нанело ненадокнадиву штету, то би значило да би се морали поништити и факултетски испити оних који студирају, а они који раде би добили отказе, ГСПРС „Независност“, као подносилац ове иницијативе и пријаве је предложио да деца не буду оштећена у овом случају и да се исправе не поништавају, јер не постоји никаква њихова кривица у овом незаконитом деловању директорке ове школе. Свакако треба узети у обзир одговорност директорке за такве радње и предузети све законом дозвољени мере према виновницима кршења закона.

Поступајући просветни инспектор Љубица Срђанов је комплетно прегледала и сачинила записник те наложила да Школски одбор као Орган управљања школе предузме радње из своје надлежњости, што подразумева разрешење дирекотра пре истека мандата. До данас то није учињено. Међутим уместо смене и кривичне одговорности директорке Весне Бурсаћ као јединог кривца за све ово разрешава се начелница инспкције која је само штитила Закон.

Подсетићемо само да је ова инспекторка у више наврата позивана и као државни орган пред Основни и Прекршајни суд у Новом Саду у својству поступајућег органа те да су ови судови у целости прихватали њене записнике и њену примену Закона, док се то не може рећи и за поступање осталих просветних инспектора.

Према искуствима просветних радника у Новом Саду начелница инспекције, Љубица Срђанов, слови за цењеног, неподкупљивог и објективног инспектора већ дуги низ година. Такође је најстарији просветни инспектор у Новом Садау по стажу са дугогодишњим искуством у овом послу, инспектори других ШУ Министарства просвете траже савете од ове инспекторке када је потребно решити тежи случај јер немају довољно искуства.

 

ГСПРС“Независност“ је о свему обавестио како Начелника ШУ Нови Сад и Покрајинског секретара за обратовање, тако и помоћника министра просвете, Зорана Костића и министра, Жарка Обрадовића, те је затражио хитне састанке са одговорним, од градоначелника Новог Сада до ресорног Министра, везано за решавање овог проблема. Такође тражимо и одговорност Школског одбора за не поступање са законским одредбама.

 

 

Београд, 09.01.2013. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

 

проф. др Томислав Живановић. председник