ПАНИКА НА ДЕЛУ

Пошто је, помоћник министра Зоран Костић данас најавио смањење плата радницима у образовању који су у штрајку, односно који наствљају штрајк, у складу са законом, неопходно је напоменути следеће:

Запосленом може да се умањи зарада само на основу решења директора установе и то након законски спроведеног поступка у коме је доказан правни освнов за умањење зараде. На такво решење сваки запослени има право приговора Школском односно, Управном одбору који, у законском року, треба да одговори на приговоре запослених. У случају да и орган управљања потврди првостепено решење остају нам судски поступци код надлежних судова.

 

Неопходно је указати на дужност директора да воде поступак против сваког запосленог појединачно и да сваком запосленом донесу решење, које није коначно, те да је орган управљања дужан да исто тако сваком запосленом одговори на приговор.

 

 

Дакле, нема никаквих умањења плата без законски проведених поступака.

 

 

 

2011-02-24T15:43:08+02:0024.02. 2011.|Актуелно|