“Misli svojom glavom i gledaj svojim očima“ je slogan pod kojim je Sindikat „Nezavisnost“ ponikao i preživeo mutna vremena mračne Srbije.

Slogan, aktuelan onda aktuelan je i danas. Danas, u vremenu kada se od sidnikata očekuje da budu samo ikebana u slici koju treba pokazivati i od kojih se samo očekuje da kad treba klimnu glavom. Ove marionete su sa svrhom stvorene i za bespogovorno iskorišćavanje namenjene. Na sreću, kad svetla pozornice blesnu u punom sjaju vide se i niti i prsti koji ih vode!

U nametnutoj nam pat poziciji, gde je odlučnost nasuprot bezidejnosti i besciljnosti, Sindikat „Nezavisnost“ kao punopravni član međunarodnih organizacija i saveza evropskih sindikata, mora potražiti pomoć na toj strani. Posegnuti za pomoći koja nam je uvek i bila na raspolaganju. Moramo od naših partnera evropskih sindikata, koji su u njihovim državama i moćne institucije, zatražiti i ekspertsku pomoć i njihove metode pritiska da bi pronašli izlaz.

Nakon dvadesetogodišnjeg dokazivanja da smo dostojni članovi porodice evropskih sinдikata, i dvadesetogodišnjeg zajedničkog ulaganja u stalno obrazovanje i infrastrukturu „Nezavisnosti“, u ovom momentu očekujemo brzu i efikasnu potporu od naših partnera.

Ako su i gol i lopta u Briselu, angažujmo i njihovog golgetera!

Srđan Stevanović