Обавештавамо вас да ће Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, на захтев ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, који је 27.04.2017. године упућен министрима М. Шарчевићу и А. Вулину, бити објављен у „Службеном гласнику РС“ дана 05.05.2017. године.