Sastanak katalogizacija

Сагласно потписаном Споразуму између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и два репрезентативна синдиката запсолених у просвети ГСПРС НЕЗАВСИНОСТ и СОС одржан је састанак помоћнице Министра просвете Снежаном Марковић и представника наведених синдиката у циљу израде Закона о платама.

            Договорено је да се до петка, 20.03.2015. г., оконча израда Каталога послова за предшколско, основно и средње образовање, као и ученички и студентски стандард који је саставни део Нацрта Закона о платама.

            У циљу инплементације договореног одржаће се састанак Радних тимова ова два синдиката у среду, који ће заједнички предлог презентирати представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у петак.