– Kako direktor može da bude odgovoran za bezbednost učenika ako su preko puta škole četiri kafane

O uvođenju kompjutera u svim školama u Srbiji još nije razgovarano

Iako je bilo planirano da gimnazijalci od sledeće školske godine konačno počnu da uče iz reformisanih nastavnih planova i programa – to se ipak neće dogoditi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je zatražilo od Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) da produži važenje nastavnih planova i programa koji su neznatno izmenjeni pre dve godine, ali su članovi NPS-a juče odlučili da takvu odluku prepuste ministru.

– Ne slažemo sa sa ovim produženjem, jer ne bi trebalo da podržavamo stare programe koji nisu renovirani 20 godina. Ako ovako nastavimo, bojim se da ćemo ući u treću deceniju sa zastarelim programima za škole koje treba da budu elitne – rekla je predsednik, prof. dr Desanka Radunović, obrazlažući odluku NPS-a.

Da podsetimo, reforma gimnazija je već jednom bila odložena, a za školske 2011/12. i 20012/13. godinu su prihvaćeni „osveženi” nastavni planovi i programi iz kojih su izbačeni pojmovi i lekcije koje je pregazilo vreme, poput SFRJ i slično. Sada je pri kraju izrada standarda, ali po svemu sudeći neće biti završeni da početka nove školske godine.

Takođe nenadano, posle burne rasprave, NPS je na doradu vratio i „Standarde kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja. Najviše primedaba na dokument su izneli predstavnici škola i sindikata, od toga da se ne zna ko je zadužen za obuku direktora do toga da će, ukoliko se primene ovi kriterijumi, „bez glava ostati polovina direktora”.

– Prvo je 20 direktora, koji su izabrani po nepoznatim kriterijumima, išlo na obuku u London, a onda je zamišljeno da oni na Zlatiboru obučavaju novih 200 direktora. Napravili su i predlog standarda, a onda je formirana nova komisija da uradi isti taj posao. Sada nas treba da obrazuju oni koji su izabrani po nepoznatim kriterijumima, umesto da taj posao rade univerziteti – rekao je dr Radivoje Stojković, predsednik Zajednice gimnazija Srbije i direktor novosadske gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj”.

On je postavio i pitanje zašto licencu moraju da imaju samo direktori škola i vrtića, ali ne i dekani i rektori.

„Ne možemo stalno da svaljujemo krivicu na druge. Ovaj dokument pojačava odgovornost direktora za preuzetu funkciju”, rekla je prof. dr Dragica Trivić, a dr Radunović je podsetila da se uskoro uvodi finansiranje po učeniku i da direktori moraju da poseduju znanje i u ovoj oblasti.

– Skoro najveća „rupa” u školama su nam sekretari, koje na sudu advokati „pojedu za doručak”, jer su odavno izašli iz prakse. Sada treći put čujem da angažujemo Engleze da nas obučavaju, kao da to nije moglo bliže, a pri tom, na zapadu uopšte nije potrebno da direktor škole bude nastavnik – rekao je Branislav Pavlović, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije.

Stojković je takođe ukazao i na neke nelogične formulacije u dokumentu, poput one da su direktori u obavezi „da obezbede uslove da škola bude bezbedno okruženje za sve”.

– Pa nisam ja kriv što preko puta, na samo nekoliko metara od škole, ima četiri kafane. Pitanje je kako ovaj standard pravilno meriti i vrednovati. Po ovom dokumentu – svaki direktor pada – rekao je Stojković.

Zamenik direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Gordana Čaprić je odgovorila da ukoliko dođe do nasilja u školi i utvrdi se da je direktor radio po protokolu – „neće mu faliti ni dlaka s glave”.

S. Gucijan