Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, објављен 05.05.2017. године у „Службеном гласнику РС“ бр. 43., можете преузети ОВДЕ.