Посланици о високом образовању у јулу

Пред посланицима ће се ускоро наћи Предлог измена и допуна закона о високом образовању који ће се, пре свега, односити на признавање диплома са страних факултета. Циљ је поједностављење поступка.

Половином јула, пред посланицима ће се наћи Предлог измена и допуна закона о високом образовању који ће се, пре свега, односити на признавање диплома са страних факултета.

Циљ је поједностављење поступка. Када је реч о осталим предлозима, министартство жели прво да чује мишљење академске заједнице, па ће видети да ли је могуће унети их сада у измене и допуне Закона, или ће их оставити за неко друго време.

Закон о високом образовању је у основи добар, али недоречен у неким областима, па су неопходне његове измене и допуне, сматра Ректорски савет Конференције универзитета Србије. Поједини ректори пак сматрају да би било добро израдити нов Закон.

Председник Конференције универзитета Србије Владимир Бумбаширевић рекао је да је питање да ли се само ради о законским решењима већ и о подзаконским актима од којих нека нису још увек компетирана или донесена.

Према његовим речима, најхитније је питање начина на који се врши признавање диплома.

Иако је наша Комисија ушла у Европску асоцијацију акредитационих комисија, што практично значи да је наше високо школство у Европској унији, чуо се и низ предлога и примедаба на њен рад.

„Увек су постојале тенденције да се донекле релаксирају услови акредитације, стандарди, на жалост оно што ми очекујемо је да се појачавају у складу са европским стандардима“, навео је председник Акредитационе комисије Ендре Пап.

Академска заједница факултета на којима се изучавају филолошке дисциплине предлаже да услов за запошљавање у предшколским установама и основним школама буду завршене бар четворогодишње основне академске студије, а у средњим школама и гимназијама мастер академске студије.

„Ми имамо бројних проблема који су део наслеђенод стања из претходне деценије, зато што су нека Законска решења била чудна, а у питању су живи људи. Доношење стратегије и доношење Закона јесте управо у том смислу да се у Србији успостави један систем на свим нивоима образовања и онда ће бити могуће лакше решити било који проблем који постоји“, рекао је министар Жарко Обрадовић.

Када почну преговори са Европском унијом, и отвори се поглавље у вези са образовањем и науком, видеће се да ли и тада има ствари које треба мењати.

РТС